Кислородните Фитинги и Газови Фитинги

Безопасността е от първостепенно значение за кислородните и газовите фитинги. Много сгъстени газове се окисляват и могат спонтаннто да се възпламенят, когато са в контакт с масло или грес, и то без присъствието на източник на запалване. Това означава, че смазките, които се използват за смазване на кислородни и газови фитинги, трябва да отговарят на високи изисквания. Специалните смазки на LUBCON са одобрени от ВАМ (Федералния институт за изследвания и тестиране на материалите) в Берлин. Те се отличават не само с изключителна термична стабилност, но също така и с добри уплътняващи (запечатващи) свойства. Тези смазки са забележително устойчиви на окисляване, физиологично безвредни и незапалими. В допълнение, смазката трябва да бъде устойчива на отработени газове, за смазването и уплътняването/запечатването на газови фитинги. Следователно, смазките на LUBCON за газови фитинги са изключително устойчиви на въздействието на газове и химически вещества. Те се използват успешно в автогенната технология, в газоразпределението за домакинствата, в инсталациите, в клапаните и фитингите на готварски и нагревателни уреди, в апаратите за кислород в медицинския сектор, както и кислородното оборудване на подводни станции за гмуркане.

Греси
Stacks Image 11766
Stacks Image 11762
Stacks Image 11758
Stacks Image 11858
Stacks Image 11854
Stacks Image 11850
Stacks Image 11845
Stacks Image 11841
Масла
Stacks Image 11870
Газови Фитинги
Stacks Image 11892
Stacks Image 11894
Stacks Image 11886
Stacks Image 11888

© 2024 Igor Albreht contact