Безопасността е от първостепенно значение за кислородните и газовите фитинги. Много сгъстени газове се окисляват и могат спонтаннто да се възпламенят, когато са в контакт с масло или грес, и то без присъствието на източник на запалване. Това означава, че смазките, които се използват за смазване на кислородни и газови фитинги, трябва да отговарят на високи изисквания. Специалните смазки на LUBCON са одобрени от ВАМ (Федералния институт за изследвания и тестиране на материалите) в Берлин. Те се отличават не само с изключителна термична стабилност, но също така и с добри уплътняващи (запечатващи) свойства. Тези смазки са забележително устойчиви на окисляване, физиологично безвредни и незапалими. В допълнение, смазката трябва да бъде устойчива на отработени газове, за смазването и уплътняването/запечатването на газови фитинги. Следователно, смазките на LUBCON за газови фитинги са изключително устойчиви на въздействието на газове и химически вещества. Те се използват успешно в автогенната технология, в газоразпределението за домакинствата, в инсталациите, в клапаните и фитингите на готварски и нагревателни уреди, в апаратите за кислород в медицинския сектор, както и кислородното оборудване на подводни станции за гмуркане.

kisik


© 2020 Igor Albreht contact