Пиенето на кранове за вода

Водни кранове се прилагат в различни области: в домакинството, индустрията, гастрономията, санитарни помещения и други. Смазките, които се използват за поддръжка и смазване на тези клапи трябва да са устойчиви на налягане и пара, както и драстична смена на топла и студена вода. Едновременно с това, трябва да се избегне износване, напукване или корозия в продължение на дълъг период от време. Контактът с питейна вода поставя специални изисквания за смазките.Специалните LUBCON смазки за кранове за вода са устойчиви на температура и налягане, имат добър уплътняващ ефект при влажни условия, неутрални са на вкус и мирис, и са физиологически инертни. Смазките имат NSF / INS Н1 сертификат за контакт с храни и са подходящи за приложения, при които случаен контакт с храни не може да бъде избегнат.

Греси
Stacks Image 11689
Stacks Image 11685
Масла
Stacks Image 11702
Stacks Image 11705

© 2024 Igor Albreht contact