Почистване

Редовното почистване на велосипеда е алфата и омегата за всеки колоездач – любител или професионален спортист.
Мръсотията, водата и отлаганията от смазки могат не само да доведат до силна корозия, но и да засегнат функцииналността на велосипеда и безопасността. Едва забележими пукнатини на рамката, отлагания по веригата, зъбните колела или по педалите са вредни за велосипеда в дългосрочен план и могат да застрашат безопасността на колоездача. Затова удължете експлоатационния живот на Вашия велосипед с продукти за почистване LUBCON, които са безвредни за околната среда и лесни за употреба.

Stacks Image 11758
Stacks Image 11768

© 2024 Igor Albreht contact