Неподходящата смазка може да действа като шкурка между две метални повърхности. Триенето между двете повърхности води до огромно износване и в комбинация с водата и мръсотията, да причини преждевременна повреда на частите на велосипеда. От особено значение е изборът на подходящо верижно масло, което да намали до минимум триенето на веригата и пиньоните и да осигури безаварийна езда. Намалете разходите си за поддръжка със специалните смазки на LUBCON. Разработени в практиката и формулирани за успешно използване.

Stacks Image 940
Turmofluid 40 B - 100 ml

Водоустойчивото масло за вериги TURMOFLUID 40 B е било успешно на пазара в продължение на много години и е подходящо за постоянно нарастващите изисквания за високоефективни велосипедни масла. Особено забележително е неговата висока адхезия. Дори и при натиск и влага, предпазва надеждно при ниски и високи температури и предлага много добра защита от корозия. Светло оцветеното масло предотвратява потъмняване на веригата на велосипеда, което се случва с повечето от смазките за вериги.
Stacks Image 942
Profi Oil - 250 ml spraj
Profi Oil се откроява със своята висока мощност на смазване, много добри пълзящи свойства и отлична защита от корозия. Нанася лесно чрез спрей, предлага оптимално смазване при различни температури и в продължение на дълъг период от време. Маслото измества влагата и предпазва надеждно от замръзване.

© 2020 Igor Albreht contact