Смазване

Неподходящата смазка може да действа като шкурка между две метални повърхности. Триенето между двете повърхности води до огромно износване и в комбинация с водата и мръсотията, да причини преждевременна повреда на частите на велосипеда. От особено значение е изборът на подходящо верижно масло, което да намали до минимум триенето на веригата и пиньоните и да осигури безаварийна езда. Намалете разходите си за поддръжка със специалните смазки на LUBCON. Разработени в практиката и формулирани за успешно използване.

Stacks Image 7423
Stacks Image 7426

© 2024 Igor Albreht contact