Хидравлични Помпи

Отлична защита срещу износване при висока трансмисионна мощност

Хидравлични системи са неделим елемент в производството на храни. Основната цел на хидравличното масло е трансмисия на мощност. Също така трябва да се защитят надеждно компонентите от термични и механични въздействия. Хидравличните масла LUBCON, с H1 сертификат за контакт с храни, са изключително устойчиви на окисляване и надеждно предпазват от корозия. Маслата са неутрални към уплътненията и по този начин осигурява максимално уплътняване.
Хидравлични масла

Хидравлични масла


NSFKosherHalal

Stacks Image 8273


NSFKosherHalal

Stacks Image 8275

© 2024 Igor Albreht contact