Поддръжка / Почистване

Смазките LUBCON с H1 сертификат за контакт с храни са разработени за да подкрепят съвременните програми за поддръжка, базирана на непрекъсната и устойчива експлоатация . Това са първокласни продукти, подходящи за обезмасляване и почистване, както и за демонтаж на всички машинни компоненти. Хранителният клас смазки за поддръжка имат забележителни смазочни свойства и надеждно предпазват от корозия. LUBCON предлага подходящия продукт за всяко приложение, в екологично приемливи помпащи спрейове или аерозоли.

Поддръжка
Stacks Image 11762

nsfkosherhalaleac

Stacks Image 11753

2probity ikonakosherhalaleac

Stacks Image 11744

nsfkosherhalal

Stacks Image 11793

nsfkosherhalaleac

Stacks Image 11784

2probity ikonakosherhalaleac

Stacks Image 11775

nsfkosherhalal

Stacks Image 11805

2probity ikonakosherhalaleac

Почистващи средства
Stacks Image 11838

2probity ikonakosherhalaleac

Stacks Image 11829

nsfkosherhalaleac

Разтварянето на захар
Stacks Image 11853

Halal


© 2024 Igor Albreht contact