Уплътнители

Уплътненията трябва да се смазват по различни причини. Те се използват в почти всички области на приложение. Особено в хранителната промишленост, напитките и фармацевтичната промишленост, подходящото смазване на уплътненията е критично и е от съществено значение за гарантиране на функцията и безопасността на производството. Често се прилагат смазочни материали, за да се оптимизира плъзгащата способност и да се намали износването на контактните повърхности. Освен това, уплътнителните смазки се използват като пасти за уплътняване, за да се избегне замръзване на уплътненията, използвани в инсталациите за охлаждане и замразяване. Смазката и уплътнението трябва да бъдат перфектно хармонизирани, за да се избегне изтичане, когато се прилагат на предавки или помпени агрегати. За всички приложения трябва да се отчита качеството на смазочните материали и съвместимостта им със съответните пластмаси или еластомери. Освен висококачествени уплътняващи смазочни материали, LUBCON предлага богат избор на смазки за вентили, които също са одобрени за приложения, при които точките на смазване могат да имат контакт с газообразен кислород.

Смазки с антимикробни добавки

2probity ikonaKosherHalal

Stacks Image 3259

© 2024 Igor Albreht contact