Мост/ Мостово ръководство/ Мостова спирачка

Еднолицевото велпапе се подава през моста към водача на моста и спирачката на моста, преди да се залепи в лепилната секция. Равномерното свързване изисква гладко, без удари и точно подаване на велпапето, както и постоянно напрежение на хартиената мрежа. Редица водещи, прехвърлящи и опъващи ролки позволяват ежедневното производство на няколкостотин хиляди метра хартиена мрежа. В този момент само една повреда на лагера на цилиндъра може да доведе до престой и забавяне на производството. Смазочните материали за лагери LUBCON за използване в гофрирани машини се отличават с добра устойчивост на температура, висока товароносимост и защитават постоянно лагерите на цилиндрите срещу износване, дори при високи скорости.

Трансферни, направляващи и спирачни ролкови лагери/Лагер с четки/Лагери за отпадъчни клапани
Stacks Image 11671
Stacks Image 11667
Серво задвижващи предавки
Stacks Image 11694
Stacks Image 11690
Мостови задвижващи предавки
Stacks Image 11708

© 2024 Igor Albreht contact