Вериги / Открити Редуктори

След преминаване през последната печатарска секция хартиените листове трябва да се транспортират до подредените в склада купчини, оразмерени според височината на постъпващата хартия, посредством довеждащи/доставящи вериги. Зъбните предавки и верижните съединения са изложени на големи натоварвания, образуват се отлагания от хартиен и обикновен прах, които се натрупват по металните повърхности. В дългосрочен план, без подходяща смазка, съчетаването на тези фактори има за резултат силно износване и трибо-корозия в контактните повърхности. Адхезивните и изключително устойчиви на окисляване смазки за вериги на LUBCON образуват върху металните повърхности много устойчив на високо натоварване смазочен филм като лесно разтварят получилите се отлагания благодарения на своя силен почистващ ефект. Предлагат добро смазване за продължителен период от време и осигуряват безаварийно и гладко транспортиране и подреждане на хартиените листове.

Въртяща се доставяща верига/доставяща верига/ексцентрици и зъбчати предавки/предавки
Stacks Image 12790
Stacks Image 12799

2probity ikonakosherhalal

Носеща доставяща верига
Stacks Image 12821
Stacks Image 12817

nsfkosherhalal


© 2022 Igor Albreht contact