Вериги / Открити Редуктори

След преминаване през последната печатарска секция хартиените листове трябва да се транспортират до подредените в склада купчини, оразмерени според височината на постъпващата хартия, посредством довеждащи/доставящи вериги. Зъбните предавки и верижните съединения са изложени на големи натоварвания, образуват се отлагания от хартиен и обикновен прах, които се натрупват по металните повърхности. В дългосрочен план, без подходяща смазка, съчетаването на тези фактори има за резултат силно износване и трибо-корозия в контактните повърхности. Адхезивните и изключително устойчиви на окисляване смазки за вериги на LUBCON образуват върху металните повърхности много устойчив на високо натоварване смазочен филм като лесно разтварят получилите се отлагания благодарения на своя силен почистващ ефект. Предлагат добро смазване за продължителен период от време и осигуряват безаварийно и гладко транспортиране и подреждане на хартиените листове.

Въртяща се доставяща верига/доставяща верига/ексцентрици и зъбчати предавки/предавки
Stacks Image 12737
Turmofluid 4800
Адхезивно високо-температурно масло на базата на високо рафинирани минерални масла, полимери и добавки, за отлична защита от корозия и три пъти по-дълъг експлоатационен живот на веригата.
Stacks Image 12733
Turmosynth VG 4800
Високо вискозно масло с InS/H1 сертификат за контакт с храни, на база на бяло масло, за смазване на вериги, зъбчати предавки и ексцентрици в пакетирането на храни. Маслото е изключително адхезивно, образува смазочен филм с много висока товароносимост, отлична устойчивост на окисляване и температури.
InSKosherHalal
Носеща доставяща верига
Stacks Image 12739
Turmofluid GV 460
Високо вискозна, напълно синтетична смазка с добра адхезивност и защита от износване, подходяща за смазване на зъбни предавки, червячни зъбни предавки, контролни и конвейерни вериги, както и на направляващи паралели.
Stacks Image 12735
Turmosynthoil GV 460
Синтетично, с NSF/H1 сертификат за контакт с храни, специално масло с добра термична стабилност и висока товароносимост. За приложение в печатарски преси.
NSFKosherHalal

© 2020 Igor Albreht contact