Компресори

Всяка печатарска преса има нужда от въздух. Например снабдяването с компресиран въздух на пневматичните цилиндри, сепарирането на листовете при захранването с листове, захранването с хартия в печатния сектор, както и подреждането на листовете. Различни типове компресори, които често се нуждаят от смазване, поддръжка и ремонт, се използват за производство на компресиран въздух. Смазването и подборът на подходящата смазка са много важни и могат да окажат влияние на потреблението на енергия и на производителността на компресора. Продуктовата гама на LUBCON включва компресорни масла за дълготрайно смазване на всички типове компресори - лопаткови, бутални и винтови компресори. Компресорните масла на LUBCON редуцират отделянето на топлина (имат добро термично поведение), предлагат максимална проиводителност (благодарение на отличната защита от износване и окисляване), както и позволяват удължени интервали на поддръжка за максимална експлоатация на печатарските машини.

Компресори

Stacks Image 12996
Stacks Image 12992

NSFKosherHalal

Въздушни центрове

Stacks Image 13018
Stacks Image 13014

2probity ikonakosherhalal


© 2022 Igor Albreht contact