Редуктори

Както в много други индустриални области, предавките в захранваните с листове печатарски преси са отговорни за непрестанното движение на най-различни компоненти. Те трябва да осигурят непрекъсната и висока производителност, макар и при различни скорости, както и гладко движение. Грешките или престоят се отразяват негативно на качеството на печатането и могат да доведат до повреда на суровините или до задръстване в процеса на подаване на хартията. За да осигури гладка, надеждна и дълготрайна експлоатация, LUBCON предлага широк избор от високо-производителни редукторни масла за приложение в печатарските преси. Благодарение на високата си ефективност, поддръжката и консумацията на масла значително се редуцират и по този начин позволяват по-дълъг експлоатационен живот.


© 2020 Igor Albreht contact