Fibre

Производство на синтетични влакна позволява невероятно широки разновидности на продукта и е незаменим в съвременния пазар на текстил. И все пак, това е сложен производствен процес, от полимерна стопилка до готовата синтетична прежда. Различните машинни компоненти в преденето на влакната са подложени на агресивни химикали, както и на екстремни температури и скорости, освен другото, в обработката на синтетични влакна, където горещ полимер се избутва през дюзи при високо налягане, или когато горещи галети разпределят нишките към сектора за навиване при най-високи скорости. Такива взискателни процеси в производството на синтетични влакна са основните предизвикателства за машината и смазката. Като близък партньор на текстилното машиностроене, LUBCON предлага смазочни материали с висока производителност, защитаващи машините компоненти от химични и механични въздействия, които улесняват поддръжката и удължават експлоатационното време, както и живота на машината.


© 2024 Igor Albreht contact