Инфраструктура

Независимо дали става въпрос за транспорт на къси или дълги разстояния, изискванията в инфраструктурния сектор са сложни и уникални. Дори при трудни условия на околната среда, като топлина, сняг, лед, дъжд или прах, влаковете трябва да се придържат към разписанието, а пътниците трябва да са в безопасност и да имат удобен транспорт до дестинацията. Такива влияния и условия на околната среда изискват подбор на високоефективни смазочни материали, които са извън стандартите на конвенционалните продукти и са адаптирани към изискванията на градския и националния транспорт. Смазочните материали за релси трябва да имат много висока устойчивост на вода и да образуват залепващ филм върху повърхността, който да издържа на високо налягане. LUBCON предлага разнообразна продуктова гама от тествани и одобрени смазочни материали. Тези смазочни материали не само намаляват износването и триенето, но интензивно намаляват шума между колелата и релсите. Смазочните материали са биоразградими и отговарят на строгите правила за безопасност и околна среда.

Релсова глава
Stacks Image 3971
Странични релси
Stacks Image 3983
Stacks Image 3979
Система за управление на колелата
Stacks Image 3996
Превключватели
Stacks Image 4013
Stacks Image 4009
Stacks Image 4005
Контактна жица
Stacks Image 4024

© 2023 Igor Albreht contact