Инфраструктура

Греси
Stacks Image 3894
Sintono terra SK-RE
Високо-производителни смазки, на база на биоразградими синтетични естерни масла със специално подбрани сгъстители. Смазките намаляват износването на критичните контактни повърхности на колелото и релсата и подобряват работата им, дори и при високи натоварвания. Специалните греси са изключително прилепващи и предлагат добро термично поведение през всички сезони.
Stacks Image 3899
Sintono terra HLK
Тези уникални продукти са специално формулирани модификатори на триенето, значително намаляват шума при движението, скърцането по завоите и натоварването на челото на релсата, без отрицателно въздействие при потеглене или спиране. Специалните пасти се на база на синтетични масла, както и на специални, съдържащи твърди частици добавки с висока производителност. В резултат са лесно биоразградими и високо ефективни срещу генериране на шум. Тази многократно тествана и одобрена серия смазки отговаря на необходимите критерии за потегляне/спиране и предотвратява з значително генерирането на шум и скърцането по завоите.
Stacks Image 3908
Sintono terra W
Тези уникални продукти са специално формулирани модификатори на триенето, значително намаляват шума при движението, скърцането по завоите и натоварването на челото на релсата, без отрицателно въздействие при потеглене или спиране. Специалните пасти се на база на синтетични масла, както и на специални, съдържащи твърди частици добавки с висока производителност. В резултат са лесно биоразградими и високо ефективни срещу генериране на шум. Тази многократно тествана и одобрена серия смазки отговаря на необходимите критерии за потегляне/спиране и предотвратява з значително генерирането на шум и скърцането по завоите.
Масла
Stacks Image 3918
Sintono terra 100 SWA
Съдържащо твърди частици, базирано на биоразградимо естерно масло, смазочно превключвателно масло за третиране на стрелките - на остриетата, ролки и превключвателния контрол на стрелките. Специално подбраната твърда смазка не оставя никакви остатъци и осигурява оптимално повърхностно овлажняване , дори и след дълго използване. Специални добавки осигуряват достатъчно смазване в случай на дълги интервали на смазване. Превключвателното масло може да се прилага без предварително почистване, поема механичното налягане/натиск върху стрелките, предлага изключителна защита срещу износване и гарантира безпрепятствено функциониране.
Stacks Image 3925
Terrasol 40 CW
Синтетичното масло е напълно биоразградимо, с внимателно балансирано допълнение на твърди смазки. Предпазва надеждно от обледеняване, дори и в арктическите температури в продължение на дълъг период от време, и изисква само няколко смазочни цикъла по време на студените сезони. Маслото подкрепя използването на автоматизирани спрей системи или може лесно да се прилага директно на контактния проводник.

© 2020 Igor Albreht contact