Смазване на Превозните Средства

За безпроблемното движение на железопътния трафик и спазването на разписанието трябва да се вземе предвид не само функционалността на инфраструктурата / каросерията на превозното средство, но и взаимната връзка на много компоненти. Компоненти като спирачки, механизми на вратите и съединители осигуряват безопасния транспорт на пътници / товари и трябва да бъдат непокътнати по всяко време. За да се осигури дългосрочната функционалност на различните компоненти в машиностроенето, е необходим избор на смазка, специално пригодена към изискванията за такава сложност на компонентите. Редица специално подбрани смазочни материали и системи за смазване предлагат на собствениците на превозни средства и железопътни линии цялостна програма за поддръжка на смазочни материали. Нашата продуктова гама включва екологично чисти и икономични високоефективни смазочни материали, които удължават интервалите за поддръжка и надеждно предпазват частите от износване и корозия.

Специално за характерните изиквания на приложението, ние разработихме DuoMax 160, дълготрайно решение за смазване на системите за врати. Системата за автоматизирано смазване надеждно снабдява направляващите и шарнирите с оптимално количество смазка и по този начин предотвратяват прекалено или недостатъчно омазване.

Door mechanisms
Stacks Image 12335
Stacks Image 12331
Clutches/buffer heads/brakes
Stacks Image 12343

© 2022 Igor Albreht contact