Първични Вакуумни Помпи

Първичните вакуумни помпи като ротацонни лопаткови или бутални помпи позволяват крайни вакууми от 10-3 до 10-4 mbar и могат да се използват преди създаването на вторичен вакуум. Изключеното вещество или генерираният краен вакуум определят пригодността на вакуумните помпи, работещи на влажно или на сухо, и двете да се смазват със специални масла или греси. Високопроизводителните масла LUBCON за мокри помпи с маслено смазване предлагат отлични смазващи и уплътняващи свойства между клетката и остриетата, инертни са към почти всички химически и окислителни въздействия и позволяват по-дълъг експлоатационен живот. LUBCON в допълнение предлага богат избор от високоефективни греси за сухи вакуумни помпи, специално проектирани за дългосрочно смазване на високоскоростни лагери. Серията продукти, предназначена за груби и фини вакуумни приложения, осигурява максимална химическа, окислителна и термична стабилност, както и ниско налягане на парите дори при високи работни температури.

Мокри вакуумни помпи

Stacks Image 3891
Stacks Image 3887
Stacks Image 3883
Stacks Image 3907

Сухи вакуумни помпи

Stacks Image 3923
Stacks Image 3919
Stacks Image 3915

© 2024 Igor Albreht contact