Вторични Вакуумни Помпи

Вторичните вакуумни помпи, като дифузионни или турбомолекулярни помпи, позволяват крайни вакууми от 10-3 до 10-9 mbar. Дори вакууми до 10-12 mbar могат да бъдат генерирани в ултра-вакуумната зона. При такива ниски атмосферни вакууми смазките са подложени на екстремни химически и окислителни въздействия и трябва да отговарят на определени критерии за подбор. Степента на вискозитет на вакуумните масла LUBCON е съобразена с вътрешната температура на вторичната вакуумна помпа. Синтетичните масла предлагат много ниско налягане на насищане и следователно постигат желаните крайни вакууми. В сектора с висок и свръхвисок вакуум, смазките за вакуумни помпи LUBCON гарантират оптималната и дълготрайна работа на помпите в различни приложения. Те са устойчиви на ядрена радиация, окисляване, високи температури и могат да се използват за евакуация на всички газове.

Мокри вакуумни помпи

Stacks Image 3906
Stacks Image 3902
Stacks Image 3898

Сухи вакуумни помпи

Stacks Image 3928
Stacks Image 3924
Stacks Image 3931

© 2024 Igor Albreht contact