Поддържане чиста

Успешно нашата гама от продукти за поддръжка смазочни материали първокласни се натъква на дървообработващата промишленост, както за обезмасляване и почистване, както и за използване монтаж и демонтаж на всички части на машината. Препоръчаните инженерите по поддръжката / техници и rebuilders и техници по поддръжката за поддръжка и почистване на смазочни материали притежават отлични смазочни свойства и защита срещу корозия.

В допълнение към широка гама качествени продукти пълна поддръжка LUBCON сега осигурява специално за производството на дървен материал и добре организирано и непрекъснато извършва подкрепа за издръжка. Тук нашите квалифицирани и технически обучени служители съдят смазване индивидуално на действителното потребление на вашата машина и да наблюдават отделни операции за смазване. Това не само осигурява преглед на поддръжката, но също така ви помага инвентаризациите лубрикант в помещенията, за да се намали до минимум. Услугата включва, наред с други неща, поддържане и почистване на килими ролката и основата и завой барове с разработен специално Turmowoodoil MKP Cleaner. За повече информация относно тази услуга, се обърнете към вашия регионален представител LUBCON.


© 2020 Igor Albreht contact