Управление на наклона

Управлението наклона на раменете на пропелера, което се намира в основата на работното колело на раменете, е решаващ елемент от цялата вятърна турбина. За да управлява ефективността и евентуално аеродинамично да забави движението на раменете на пропелера, управлението на наклона на регулира ъгъла на раменете при скорости на вятъра до 200km / h. Компоненти като лагерите на управлението на наклона или предавката на управлението на посоките и отклоненията трябва да издържат на огромни натоварвания. Ниските температури, микро-вибрациите, центробежните сили и променящите се статични и динамични натоварвания и стрес, са само някои от факторите, които, без достатъчно смазване, могат да доведат за кратко време до прекомерно износване и повреда на компонентите. Благодарение на оптималните си смазочни свойства и специфични за приложението добавки, смазките на LUBCON постигат по-дълъг експлоатационен живот на компонентите, както и безопасно и надеждно управление на наклона на раменете на пропелера.

Лагери за управлението наклона на раменете на пропелера
Stacks Image 13714
Предавка за управлението наклона на раменете на пропелера / управлението на посоките и отклоненията.
Stacks Image 13721
Задвижване на управлението наклона на раменете на пропелера / управлението на посоките и отклоненията
Stacks Image 13728

© 2022 Igor Albreht contact