Генератор

Генераторът е централен елемент във вятърните турбини и е проектиран от машино-производителите да генерира енергия за до 175,000 работни часа. Поради бурните ветрове ежедневно е изложен на силни вибрации, засягащи предавката и лагерите на генератора, намалявайки по този начин експлоатационния им живот. LUBCON предлага гама от устойчиви на стареене премиум смазки за дългосрочна, без поддръжка, експлоатация на генераторните лагери. Смазките отговарят на високите изисквания за поведение при високи температури, натоварвания и осцилиращи движения. Смазките са специално съобразени с техническите характеристики на вятърните турбини, издържат на максимални натоварвания и удължават интервалите за поддръжка, както и експлоатационния живота на генератора.

Лагери на генератора
Stacks Image 13544
Stacks Image 13540
Stacks Image 13536

© 2022 Igor Albreht contact