Генератор

Генераторът е централен елемент във вятърните турбини и е проектиран от машино-производителите да генерира енергия за до 175,000 работни часа. Поради бурните ветрове ежедневно е изложен на силни вибрации, засягащи предавката и лагерите на генератора, намалявайки по този начин експлоатационния им живот. LUBCON предлага гама от устойчиви на стареене премиум смазки за дългосрочна, без поддръжка, експлоатация на генераторните лагери. Смазките отговарят на високите изисквания за поведение при високи температури, натоварвания и осцилиращи движения. Смазките са специално съобразени с техническите характеристики на вятърните турбини, издържат на максимални натоварвания и удължават интервалите за поддръжка, както и експлоатационния живота на генератора.

Лагери на генератора
Stacks Image 13490
Turmogrease Li 802 EP
Дълготрайна грес с литиев сапун сгъстител, в съчетание със специални добавки за оптималната работа на високо-скоростни шпиндели, вятърни турбини, управление на отклоненията, както и основни лагери. Тази грес е разработена да покрие с един продукт изискванията за всякакви скорости и шокови натоварвания. Намалява триенето, предпазва от корозия и стареене, осигурява непрекъснато смазване. Позволява дълъг живот и поради това намалява разходите за ремонт и смяна Смазката за лагери предлага много добри смазочни свойства и е специално проектирана за високи натоварвания, вибрации и температури, както и скорости (до 1 милион n • dm.). Подходяща за системи за централно мазане.
Stacks Image 13492
Turmogrease PU 702
Синтетична дълготрайна грес на основата на естерно масло със специално подбрани добавки за максимална защита от окисление и корозия. Смазка за лагери, подходяща в широк температурен диапазон и надеждно предпазваща от триене и износване, дори и при високи скорости.
Stacks Image 13494
Turmogrease L 802 EP plus
Лагерна грес с най-добрата товароносимост. Сгъстителят специален литиев сапун предпазва повърхността на лагера от замърсяване и корозия. Има висока експлоатационна стабилност и е особено подходяща за лагерите на главния шпиндел. Поглъща вибрациите, осигурява висока производителност, стабилност, безшумна операция и удължава експлоатационния живота на лагерите на генератора.

© 2020 Igor Albreht contact