Главна предавка

Повишената MW електроенергия изисква по-голяма, ефективна трансмисия с висока производителност. Основните предавки във вятърните турбини трябва ежедневно да работят на максимума си, без поддръжка, и за възможно най-дълъг срок. Непредвидими експлоатационни условия, като внезапни промени в натоварването и температурата, влажността, както и силно динамични натоварвания, са само някои от факторите, влияещи на производителността и на експлоатационния живот на главната предавка. Разходите за ремонти и поддръжка в около 100 метра височина, ако се появи проблем, са особено високи. Изборът на подходящата смазка увеличава експлоатационния срок и ефективност на предавката и по този начин позволява съкращаване на разходите. Редукторните смазки на LUBCON са специално съобразени с техническите характеристики на вятърните турбини, издържат на максимални натоварвания, удължават интервалите на поддръжка, както и срока на експлоатация на генератора и същевременно запазват експлоатационните му качества и капацитет.

Основен лагер
Turmogeraoil PE 220
Многослойно легирано синтетично редукторно масло на естерна основа с висока термична стабилност, както и с добра защита от износване и корозия. Лепливото и устойчиво на натоварване и високо-производително редукторно масло ISO-VG клас 220 разполага с максимална стойност на натоварване в FZG-тест, показва висока стабилност на налягане и предпазва предавките от преждевременна умора. Абсорбира работния шум и предотвратява образуването на отлагания, за чиста и дългосрочни експлоатация на предавките.
Turmogeraoil PE 320
Многослойно легирано синтетично редукторно масло на естерна основа с висока термична стабилност, както и с добра защита от износване и корозия. Лепливото и устойчиво на натоварване и високо-производително редукторно масло ISO-VG клас 320 разполага с максимална стойност на натоварване в FZG-тест, показва висока стабилност на налягане и предпазва предавките от преждевременна умора. Абсорбира работния шум и предотвратява образуването на отлагания, за чиста и дългосрочни експлоатация на предавките.
Turmogrease WKA
Синтетична грес със сгъстител специален литиев сапун, на базата на PAO / естерно масло, със специално подбрани добавки за дългосрочно смазване на специално проектирани скоростни кутии, каквито са основните предаваки във вятърните турбини. Отличните термични свойства предотвратяват загряване при високи нива на производителност и позволяват по-тиха работа. Позволява ниско начално съпротивление, както и с нисък коефициент на триене, благодарение на добрата си адхезия към повърхностите. Предпазва надеждно от износване и окисляване.

© 2022 Igor Albreht contact