Сертификати

Качеството, безопасността и доверието на клиентите са основата на нашия глобален успех.

КАЧЕСТВО
Ние определяме качеството не само като предлагане на продукти с високо качество, но и като сигурност и прозрачност на целия процес на производство и доставка, както и като грижа за устойчивото опазване на природните ресурси. Ето защо ние отдаваме голямо значение на спазването на системата за управление на качеството и околната среда, и сме сертифицирани със стандартите DIN EN ISO 9001 и 14001.
Stacks Image 12509
Stacks Image 12512
Stacks Image 12515
БЕЗОПАСНОСТ
Ние отговаряме на европейските стандарти и на изискванията на регламентите на ЕС, както и на международните стандарти като REACH (регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали), RoHS (Директива за Ограничаване на опасните вещества), GOTS (Global Organic Textile Standard) ГОСТ (Государственный стандарт) и в съответствие с класифицирането и етикетирането за транспортиране и обработка на опасни химикали (GHS Глобалната хармонизирана система).
ДОВЕРИЕ
Най-съвременните технологии правят възможно разработването и производството на висококачествени, премиум, хранителен клас лубриканти, които се изработват в съответствие с националното и международното законодателство за безопасност на храните. Нашите Н1 смазки, сертифицирани за контакт с храни, са тествани и одобрени от независими институти като InS, NSF и HDC. Повечето от продуктите са също H1 Kosher сертифицирани.
Stacks Image 12561
LUBCON е член на професионалните организации като

  • NLGI (National Lubricating Grease Institute)
  • ELGI (European Lubricating Grease Institute)
  • STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers)

© 2024 Igor Albreht contact