Профил на компанията

Качеството е нашето предимство

LUBRICANT CONSULT GmbH е световен производител на смазочни материали, който разработва, произвежда и разпространява висококачествени грес, масла, пасти и спрейове за почти всички индустриални приложения и производствени сектори. Известна под търговската марка „LUBCON®“, компанията е основана през 1980 г. и оттогава е създала широка мрежа от филиали и търговски представители по целия свят. Нашата степен на специализация, високият процент на иновации и нашите първокласни продукти са само няколко причини за нарастващия успех на марката LUBCON на световния пазар.

Управлението на качеството започва с подбора на суровини

Качеството на нашите суровини, като масла, сгъстители и добавки, се гарантира чрез внимателен контрол и контрол от получаването. По-нататъшната обработка трябва да бъде одобрена от нашата вътрешна лаборатория. Това гарантира непрекъснатите стандарти за качество на нашите продукти в световен мащаб и е основата за отличното представяне на смазочните материали LUBCON.

Stacks Image 91
Ефективни технологии за иновативни продукти

Комбинацията от най-новите производствени технологии и квалификацията на нашия персонал позволяват производството на нашите персонализирани, икономични и екологични смазочни материали. Ние работим съгласно Системата за управление на качеството и придаваме голямо значение на спазването на стандартите за качество и околна среда съгласно DIN EN ISO 9001 и 14001 за опазване на ресурсите на околната среда. Освен това LUBCON отговаря на европейските, както и на международните стандарти и разпоредби като REACH, RoHS, GOST, GOTS, GHS. Това позволява безопасност и прозрачност по време на цялостния процес на производство и доставка.

Stacks Image 98
Stacks Image 126
Ориентирано към клиента обслужване, от правилния избор на смазка до правилното прилагане и съхранение

Удовлетворението на клиентите е наш основен приоритет. Иновативните и ориентирани към клиента организационни структури позволяват отлично сътрудничество между отделите. Това гарантира обширна и индивидуализирана консултация, професионално обслужване и незабавен процес на поръчка. Световна мрежа, квалифицирана търговска сила поддържа непрекъснато партньорство с клиента, за да задоволи неговите нужди и изисквания.

Stacks Image 108
Изследвания и разработки за иновативен прогрес

Важна част от нашето изследване включва разработването на икономични и екологични смазочни материали, като лесно биоразградими смазочни материали, които са екологично чисти и свеждат до минимум разходите за изхвърляне. Непрекъснатото научно развитие и изследвания, както и тясното сътрудничество с производителите на машини отварят вратата за нашите химици, инженери и екипа за научноизследователска и развойна дейност за непрекъснати иновации, изследвания и развитие. Това ни помага да посрещнем максималните изисквания на пазара и клиентите и да подобряваме непрекъснато нашите продукти, производствени процеси и работни потоци по отношение на устойчивостта и рентабилността.

Stacks Image 118

© 2024 Igor Albreht contact