Правилното почистване и поддръжка на машината е от съществено значение за дълготрайна и надеждна работа. LUBCON разполага с широка гама от почистващи препарати и разтворители за промишлени цели, както и за приложение в хранително-вкусовия сектор и козметиката. Независимо дали се отнася за промишлени, биоразградими почистващи препарати или за разтворители на захар, за чисти и повърхности без отлагания, ние имаме решение за почти всяко приложение.


© 2020 Igor Albreht contact