Почистващи средства, разтворители

Правилното почистване и поддръжка на машината е от съществено значение за дълготрайна и надеждна работа. LUBCON разполага с широка гама от почистващи препарати и разтворители за промишлени цели, както и за приложение в хранително-вкусовия сектор и козметиката. Независимо дали се отнася за промишлени, биоразградими почистващи препарати или за разтворители на захар, за чисти и повърхности без отлагания, ние имаме решение за почти всяко приложение.

Индустриални почистващи препарати

Stacks Image 7576
Stacks Image 7572
Stacks Image 7568

Обезмаслител

Stacks Image 7589
Stacks Image 7591

Храни клас

Stacks Image 7618

Halal

Stacks Image 7609

2probity ikonaKosherHalaleac

Stacks Image 7600

nsfKosherHalal


© 2024 Igor Albreht contact