Пасти

Пастите са по същество смазки ( масла, сгъстители и добавки) с по-високо съдържание на сгъстители и твърди смазки. В зависимост от избора на добавките, могат да се използват в множество приложения. С нашите съдържащи твърди частици и несъдържащи твърди частици пасти за мазане, ние предлагаме трибологични решения за всяко приложение. Независимо от това дали се отнася за смазване на компонентите, които са изложени на екстремни температури или компоненти, които са изложени на вода и химични въздействие, нашите високо-технологични пасти предпазват от триене, трибо-корозия и ръжда.

Монтажни пасти

Stacks Image 8067
Stacks Image 8063
Stacks Image 8059

Високо температурни пасти

Stacks Image 8077
Stacks Image 8073

Защита на лагери

Stacks Image 8091

Омазващите монтажни пасти с високо съдържание на твърди смазки осигуряват отлично смазване и сепариращ ефект, дори и при екстремни температури и натоварвания. Благодарение на отличната устойчивост на работната среда, те се създават устойчив на вода и пара омазващ филм и надеждно защитава от трибо-корозия. Пастите често се използват за начално и експлоатационно смазване на патронници, свръзки, плъзгащи се лагери, щифтове, болтове и втулки. Също така те се използват за монтаж и демонтаж на болтови връзки, които са например трудно разглобяеми след високотемпературни приложения.


© 2024 Igor Albreht contact