Аерозоли

Омазващите и почистващи агенти LUBCON позволяват бързо, чисто и икономично смазване във всички видове индустриална поддръжка и ремонтни дейности.

Широката гама от LUBCON аерозоли включва високо-технологични греси, масла, пасти, свързани покрития, силиконови спрейове, освобождаващи средства и прилепващи смазки, предназначени за всички индустриални приложения. Независимо дали се отнася за демонтаж на запечени болтове или за смазване, повърхностно покритие, почистването и консервация на части - имаме правилната смазка спрей.

Греси и прилепващи смазки

Stacks Image 8281
Stacks Image 8277

2probity ikonakosherHalaleac

Stacks Image 8268

2probity ikonakosherhalaleac

Stacks Image 8287

Mасла

Stacks Image 8301
Stacks Image 8297
Stacks Image 8293
Stacks Image 8314
Stacks Image 8310
Stacks Image 8306
Stacks Image 8332
Stacks Image 8328

KosherHalal

Stacks Image 8319
Stacks Image 8360

nsfkosherhalaleac

Stacks Image 8351

nsfkosherhalaleac

Stacks Image 8342

2probity ikonaeac

Stacks Image 8381
Stacks Image 8373

nsf

Stacks Image 8377

Пасти

Stacks Image 8248
Stacks Image 8244
Stacks Image 8240
Stacks Image 8254

Сепариращи агенти

Stacks Image 8235
Stacks Image 8231

Сухи смазки и плъзгащи лакове

Stacks Image 8216
Stacks Image 8212
Stacks Image 8208

Почистващи средства

Stacks Image 8157
Stacks Image 8153
Stacks Image 8149

2probity ikonaKosherHalaleac

Stacks Image 8180

nsfKosherHalal

Stacks Image 8171

Kosher

Stacks Image 8162

Силиконови агенти

Stacks Image 8203
Stacks Image 8199

Stacks Image 8190

Аерозолите са ефикасно почистващо решение за греси и масла при прецизни или големомащабни приложения. Спреят покрива частите с тънък смазочен филм, който предпазва от замърсяване, което може да се причини при ръчно полагане с четка. Смазочните спрейове са отлично решение при монтаж, поддръжка и ремонт, особено в трудно достъпни зони.


© 2024 Igor Albreht contact