Анализ на смазки

Чистите и стандартизирани смазки (лубриканти) са от решаващо значение за безупречен производствен процес. При ползването им в производствените процеси с високи температури, смазките се променят и това може да доведе до преждевременното им стареене. Замърсяването с вода, прах, частици от износването може да превърнат смазките в риск за здравето и безопасността. Дори и най-малките следи отчастици, получени при износване в резултат на ненужна или ненавременна смяна на смазката, могат значително да повлияят на ефективността на машината и нанесат щети на околната среда.

Поведението на смазката и ефектът върху производствения процес могат да се изчислят, използвайки подбрани проби от смазката и прецизен анализ на физичните и химичните характеристики, както и състоянието на смазващото вещество. По този начин могат да се открият и предотвратят навреме преждевременни повреди. Солидният лабораторен анализ определя точно съдържанието на чуждите частици, получени при износване, в смазката и по този начин дава информация за текущото поведение и условията за експлоатация на системата, без продължителен производствен престой или отнемащо много време демонтиране на машината.

Нашите услуги включват анализ на:
 
- Минерални и синтетични масла
- Греси,
- Монтажни пасти

grease_analysis

oil_analysis

IR_analysis


© 2022 Igor Albreht contact