Анализ на лагери

Лагерите са постоянно подложени на различни химични, механични, термични и трибологични въздействия. Триенето и износването на лагера са повлияни от следните експлоатационни условия:

- скорост
- натоварване
- вибрация
- смазване
- околна работна среда

Дори и най-малките признаци на износване и похабяване, причинени от триене и износване, могат да повлияят функционирането на лагера и да доведат до повреди в лагерите. Тозе признаци за износване и похабяване могат да кажат много за експлоатационните условията на работа, на които е изложен лагера. С помощта на визуална проверка, повредата на лагера може да се анализира и да се обозначи точната причина за тази повреда.

Възможните потенциални причини включват замърсяване, корозия, липсващо или отсъстващо смазване, грешна смазка, засилен ефект на приплъзване в лагера, прекомерно натоварване, агресивни експлоатационни условия и т.н.
bearing_corrosion

bearing_failure

slippage

© 2022 Igor Albreht contact