EasyMatic

EasyMatic има значителен принос за намаляване на разходите за поддръжка и смазване. EasyMatic може да изпомпва масло или грес до NLGI клас 3 и може да се използва в почти всяка среда, благодарение на здравата си конструкция. Престоите свързани с ръчното смазване, са сведени до минимум и надеждността на машините се подобрява значително. С опциите за различни по големина резервоари, разпределителни блокове, помпени елементи и възможности за програмиране, EasyMatic може да бъде конфигуриран така, че да отговаря на всяко специфично приложение.

Ползи
  • Позволява оптимална производителност на лагера
  • Подобрява безопасността
  • Предотвратява замърсяването благодарение напрецизното и непрекъснато автоматично мазане
  • Намалява потреблението на грес и удължава интервалите за поддръжка
  • Увеличава надеждността
  • Снижава разходите

Автоматичното мазане с много къси интервали на смазване и с малки, но много регулярни и прецизни количества, осигурява оптимални смазочни условия. Благодарение на затворената система снижава риска от замърсяване и освежава смазката в лагерите много по-често, отколкото при ръчното смазване. EasyMatic може да се конфигурира таке, че да отговори на изискванията на приложението и да захранва до 44 смазочни точки. Гъвкавото програмиране може да приложи по различни начини: 4 стандартни операционни модела и почистващ модел, при който се почистват лагерите в случай на замърсяване и т.н.

Изтеглете брошури
Stacks Image 12500

© 2024 Igor Albreht contact