TLB 2000, VRDS

Увеличаването на скоростта на конвейра и по-високите температури, съчетани с редуцирана поддръжка, изисква усъвършенствани решения за транспортните вериги, за да се намали консумацията на масло и да се увеличи експлоатационния живот на веригата. Системите TLB 2000 за автоматично мазане на верижни щифтове, втулки, връзки и конвейри са проектирани да отговорят на изискванията на съвременната производствена среда. С прецизното контролиране на количеството подавано верижна масло се избягва прекомерното смазване и се предотвратява възможното замърсяване на готовия продукт като консервни кутии, бутилки и опаковки за храни.

Stacks Image 3955
Stacks Image 3958

Предимства на системата

• Смазване с масло на капки, чрез прилагане на хидравлично налягане, без атомизация на маслото
• Точна доставка на самзката
• Прецизно приложение
• Определяне точката на въздействието
• Смазване с минимални количества
• Определяне на скоростта
• Индивидуална настройка на смазката за всяка точка на смазване

Stacks Image 7762

Вашите ползи

• Редуциране на разходите за обслужване и поддръжка
• Редуциране консумацията на енергия на конвейра
• Намаление на шума
• Намалено износване
• Повишена експлоатационна надеждност и по-дълъг живот на машината
• Автоматично мазане в безопасни зони
• Оптимизация потреблението на масло
• Самоподдържаща се система

Stacks Image 7776

Допълнителни функции с новия блок за управление LUBCON VRDS

• Система, защитена с PIN-код
• Свързване на управляващия блок с CAN-Bus

Stacks Image 7783

Сърцето на TLB 2000® апарата за автоматично мазане на веригата се състои от електронен блок за управление, контейнер със смазка и помпа с интегрирана предавка. Разполагаме с рзлични размери на контейнера: в диапазона от 20, 45 до 200 л обем. За да се елиминира първоначалното окисление на базовото масло и да генерира постоянно налягане на маслото, се използва помпа вместо конвенционалните въздушни системи под налягане. Маслото се изпомпва при постоянно налягане през маркучи до за всяка точка за смазване.

Точното прилагане и дозировката на смазката се управляват от електронния блок за управление, който има четири независими канала. На всеки канал може да се избере различна програма:

Програма на импулси
Отделните верижни звена са числено определени от сензорите. Оптималното количество смазка се прилага под формата на капки директно до точката на смазване. Смазването се прилага по време на един пълен цикъл на конвейерната верига. Това е последвано от определен брой работни цикли без смазване на веригата.

Програма по време
Смазването се реализира посредством прогара за управление по време. Контролният блок записва времето, за което минава един работен цикъл на конвейерната верига и прилага смазването чрез електронни лампи в така определения по време период.

Програма на цикъл
Програмата на цикъл позволява надеждно смазване на бързо движещи се вериги, с различни периоди на цикъла. Сензорът определя референтно звено на веригата и наблюдава движението на веригата. Веригата се смазва един цикъл; след което определен брой цикли работи без смазване.

Изтеглете брошури
Stacks Image 8798

© 2024 Igor Albreht contact