Дървобработване

Високо-технологични смазки за всички трибологични предизвикателства в дървообработването

Дървопреработвателната индустрия обхваща много различни дейности и операции. Започвайки от дървени панели (ПДЧ, MDF, OSB/OSL), ламинати и обработване на повърхности, и завършвайки с производство на мебели. При тези производствени процеси машинните компоненти са подложени на високи трибологични изисквания. Високите температури в непрекъснатите преси при производството на дървени панели, агресивнтаа химическа среда при прегъването на ръбовете, високите скорости при меленето и свредловането предопределят възможно най-високите изисквания към смазките. LUBCON предлага широка гама от спец, иални смазки, покриваща всички производствени процеси от дървобработката до преработката на дървесина и удовлетворява всички изисквания в дървопреработвателната индустрия.

Stacks Image 1147
Stacks Image 1151
Stacks Image 1149
Stacks Image 1153
Stacks Image 3868

© 2020 Igor Albreht contact